Critics' Jury 2018

Dr. Alexandra Glanz Hannoversche Allgemeine Zeitung

Dr. Alexandra Glanz
Hannoversche Allgemeine Zeitung

Sylvia Staude Frankfurter Rundschau

Sylvia Staude

Frankfurter Rundschau

Henning Queren Neue Hannoversche Presse  

Henning Queren

Neue Hannoversche Presse

 

Arnd Wesemann, tanz

Arnd Wesemann, tanz